Donnerstag, 3. November 2011
Arbeitskräfte auf dem Weg zum internationalen Standard
ein Artikel aus " De Ware Tijd" Suriname
http://www.dwtonline.com/website/nieuws.asp?menuid=37&id=95445

Arbeidspotentieel naar internationale standaard

door Lloyd Djendje

19/10/2011


Paramaribo - Kennisniveau en vaardigheden van Surinaamse vaklui zullen naar internationale standaarden worden opgetrokken. Daarvoor zullen nieuwe arbeidsbemiddelaars worden getraind, om kundige adviezen te geven op de werkvloer. Suriname telt momenteel slechts twaalf arbeidsbemiddelaars, die internationaal gecertificeerd zijn.


Het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), wil deze ontwikkeling keren en het arbeidspotentieel in kennis en know-how laten uitgroeien tot de sterkste in de Caricom. De overheid gaat daarom een samenwerking aan met de Duitse onderneming Salo Holding AG, om het nationale arbeiderskorps te versterken middels het aanbieden van de gestandaardiseerde traningen. Een overkoepelende instantie zal in het leven worden geroepen, waarin verschillende ministeries onder leiding van ATM zullen participeren. De paraplu-organisatie zal plannen uitstippelen om lokaal fondsen te vinden voor de bedoelde trainingen.

Als Suriname het geld niet zelf kan ophoesten, zal een beroep worden gedaan op de Wereldbank om bij te staan. Er komt een algehele transformatie bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van ATM. Vidijai Sewnandan, onderdirecteur van SAO, zegt dat rond 22 december 2011 een pilot-training van start gaat bij de afdeling ‘Auto-body Repair’. In zes maanden zullen Surinaamse trainers worden bijgeschoold volgens wereldstandaarden en worden gecertificeerd. Volgens Angela Westfehling, de promotor van SALO Holding AG in Suriname, zal Salo de training helpen begeleiden. Salo zal ook streng letten op zaken, zoals de veiligheid en gezondheid van de werkplek van de vaklui voor en na werkuren. “Maar geleidelijk aan zullen wij de inspectie loslaten voor de Surinaamse gecertificeerde trainers zelf. We geloven dat men het zelf hier kan. We zijn alleen even komen assisteren”, aldus Westfehling. Volgens haar zal Suriname een land moeten worden waar vaklui van de regio zich moeten willen laten opleiden voor certificering.
Salo is ook actief in Nederland, Groot-Brittannië, Polen, Hongarije, Oostenrijk, Zwitserland en in de Baltische landen. Buiten Europa wordt know-how in Zuid-Afrika, China en nu ook in Suriname ter beschikking gesteld. Sewnandan heeft speciaal in verband met de samenwerking en oriëntatiebezoek gebracht aan Salo Duitsland

... comment